Ventileeritav fassaad

Cembriti kiudtsemendist plaatide abil on võimalik teha ajale vastu pidav fassaad, mis vajab oma eluea vältel vähe hooldust. Cembriti fassaaditooted on ventileeritava fassaadi lahendused.

Ventileeritav fassaad on konstruktsioon, kus fassaadi pinnamaterjali taha jäetakse ventilatsioonivahe, millega tagatakse see, et niiskus saab konstruktsioonist eralduda. Ventileeritavus tagab hoone fassaadi hea tervise ja pikaealisuse, millel on mitmeid eeliseid:

  • Väldib konstruktsioonides niiskuse kondenseerumist ja hallituse moodustumist. Laseb hoonel hingata.
  • Hoone kandev seinakonstruktsioon on ilmastikumõjude eest alati kaitstud.
  • Ventilatsioonivahe töötab nagu lisasoojusisolatsioon, vähendades hoone soojuskadu talvel, kui soojusisolatsioon püsib kuiv.
  • Parandab hoone heliisolatsiooni.