Cembrit - Hea teada

Toodete transport

Transport rongiga

Cembrit kasutab võimalust mööda autovedude asemel rongivedusid, sest raudteeveod on palju keskkonnasäästlikum valik. Tsementi ostetakse kohalikelt tootjatelt ning see veetakse otse tehase territooriumile, kuhu viib raudtee. Raudteetransporti kasutatakse seega nii toorainete kui ka valmis toodete vedamiseks.

Meretransport

Cembrit püüab võimalust mööda kasutada ka meretransporti, sest see on üks keskkonnasäästlikumaid raskete kaubavedude vorme. Kui võrrelda näiteks veoautosid ja konteinerlaevu, tekitavad veoautod üle 12 korra rohkem CO2 heidet ühe tonni kohta kui konteinerlaevad. Meretransporti ei ole siiski võimalik kasutada kõigi vedude puhul, kuid esitatud andmed näitavad, et seda tasub soosida.

Nutikad laoruumid

Cembrit on ehitanud laohooneid strateegilistesse kohtadesse üle kogu Soome, et säästa sõidukilomeetreid ja vähendada CO2 heitkoguseid. Lisaks tarnitakse suur osa Cembriti laineplaatidest klientidele otse tehasest. See aitab hoida kokku laoruumi, tööjõudu, veokeid ja vältida asjatuid vedusid.

Hävitamine/prügila

Kasutusea lõpus tuleb kiudtsementtooted hävitada kooskõlas kohalike eeskirjadega.