Cembrit - Hea teada

Toodete kasutusiga

Cembriti fassaadi- ja ehitusplaatide hinnanguline kasutusiga on 40–60 aastat, kui plaatide paigaldus ja kasutamine vastavad nõuetele. 

Hinnanguline kasutusiga on prognoos selle kohta, kui kaua toodet saab kasutada enne välja vahetamise vajadust. Garanteeritud kasutusiga viitab ajale, mille jooksul Cembrit vastutab võimalike tootmisvigade eest. Cembriti fassaaditoodete hinnanguline kasutusiga aitab vähendada hoone elukaare kulusid.

Vastupidavus

Toodete vastupidavus määratakse kasutusea alusel. Cembrit jälgib oma tooteid pidevalt ka pärast tootmist ja hoonetele paigaldatuna. Uurime paigaldatud tooteid ning peame arvestust, kui kaua nende tootmisest möödas on. Nimetame seda vastupidavusuuringuks.

Sellised reaalsetes oludes tehtud uuringud on meie toodete pidevad hindamised, mis annavad meile võimaluse jälgida ja hinnata toodete toimivust pikema ajavahemiku vältel. See võimaldab vajaduse korral parandada tootmismeetodeid või ajakohastada paigaldusjuhendeid ning saame tagada, et nii meie tooted kui ka nende kasutusjuhiseid on alati võimalikult kvaliteetsed.

Ilmastikukindlus

Cembriti tooted on valmistatud kiudtsemendist, mis on ehitusmaterjalina väga tugev ja ilmastikukindel. Meie tooted taluvad suurepäraselt igasuguseid ilmaolusid ja kasutamist. Cembrit toodab vastupidavaid ja peaaegu hooldusvabu tooteid, mis võimaldavad ressursse maksimaalselt ära kasutada.

Cembriti tooted saab kinnitada mehaaniliselt, misjuhul on neid ka lihtne eemaldada. Tooted on võimalik konstruktsioonist eemaldada muid materjale kahjustamata. Kui mõni toode on vaja välja vahetada, suudab Cembrit pakkuda asemele identse fassaaditoote. Tooted saab planeerida iga hoone ja projekti jaoks eraldi, mistõttu ei ole vaja kogu fassaadi välja vahetada.

Cembrit pakub hoonete projekteerimisel paindlikkust, sest fassaaditooteid saab lihtsal moel vahetada eri värvi või erineva pinnamustriga toodete vastu.

 

Cembriti toodete ligikaudne kasutusiga

Soovime Cembritis tagada toodete pika kasutusea. Teeme seda kasutusea projekti Proved Lifetime abil. Selles projektis vaatleme toodete toimivust alates esimesest ilma asbestita valmistatud tootest. Kutsume seda projekti tegelike olude vastupidavusuuringuks. 

Cembriti toodete ja värviretseptide arendamise ajal veedame palju tunde laboris uuringuid ja katseid tehes. Enne retsepti avalikustamist peab see vastama paljudele nõuetele. Laboritingimustes on võimalik kiirendada toodete vananemis- ja kulumisprotsesse ning nii saame veenduda toodete vastupidavuses. Samuti kasutame toodete tegelikes kasutusoludes vastupidavuse uurimisel saadud andmeid. See pakub meile võimaluse hinnata toodete vastupidavust reaalses maailmas pikema ajavahemiku vältel. Kogutud andmete alusel võime vajaduse korral muuta oma tootmist, et tagada toodete parim võimalik toimivus kogu kasutusaja vältel.

Tegelike olude vastupidavusuuring on osa Real Service Lifetime'i (RSL) dokumenteerimisest, mille abil uurime toodete tegelikku kasutusiga. Cembrit dokumenteerib toodete kasutusaegset seisukorda. See toimub toodete omadusi määrates. Meie paigaldusjuhendites selgitatakse toodete õiget käsitsemist, kasutamist ja paigaldust ning need annavad olulist teavet ka hoolduse ja toodete väljavahetamise kohta. Osale toodetele tehakse ekstraheerimistest, teistele UV-test. Katsetamise käigus vaadatakse, kuidas tooted reageerivad näiteks tuulele, sademetele või päikesevalgusele.