Cembrit - Hea teada

Jäätmed – tootmisjäätmete taaskasutus 

Cembriti kõigis tootmisüksustes on kasutusel reovee käitlemise kava, mille abil tagatakse, et üldkanalisatsiooni juhitavad tootmisega seotud reoveed ei sisaldaks kahjulikke osakesi ega jääke. Cembriti Lohja tehas on kogu maailmas ainuke suletud veeringlusega kiudtsementtoodete tehas. Tootmises tekkiv tolm ja märgjäätmed juhitakse tagasi tootmisse. Kiudtsemendi ülejäägid kogutakse kokku ja suunatakse võimaluse korral tagasi tootmisprotsessi, et vältida asjatute jäätmete teket.