Cembrit - Hea teada

Energiatarbimine – ehitusplats

Toote paigaldamisel tekkiv energiakulu on esitatud meie toodete keskkonnasertifikaatides ning seda arvestatakse hoone elukaare kogukulude määramisel.

Energiatarbimine – hoone toimivus

Cembriti fassaaditoodete kasutamisel tuleb tagada seinakonstruktsiooni tuulduvus fassaadi alaservas asuvate avade kaudu. See tagab takistamatu ventileerimise kogu fassaadi alal.

Fassaadi ventileerimine hoiab välisseina temperatuuri kõikumise võimalikult väikese. Tuulutusruumi vahe vähendab päikesevalguse otsest soojendavat mõju ning fassaadi taga liikuv õhuvool takistab kondensaadi teket. Tänu neile omadustele on hoonel väiksem energiatarve, keskkonnamõjud vähenevad ja energiakulud kahanevad.