Cembrit - Hea teada

Tootedokumentatsioon

Cembritil on juriidilisi dokumente, näiteks CE vastavusdeklaratsioonid ja toimivusdeklaratsioonid, mis põhinevad tüübi- ja põlengukatsetel. Dokumenteerime oma tooted nende suhtes kohaldatavate ühtsete standardite alusel.

Lisaks on Cembritil sõltumatu poole kinnitatud keskkonnadeklaratsioon (EPD), milles on dokumenteeritud primaarenergia kasutamine Cembriti toodete valmistamisel.

Osal meie toodetel on ka säästva arengu sertifikaadid süsteemide DGNB, LEED ja BREEAM kohaselt. Siseruumide tooted on sertifitseeritud ka keemilisi komponente ja keskkonnasaastet puudutavate kriteeriumite alusel.

Lisateavet Cembriti säästva arengu dokumentide kohta saab ettevõtte esindajalt.

Keskkonnadeklaratsioonide võrdlemine

Keskkonnadeklaratsioone ei ole üldjuhul võimalik võrrelda. Andmete sisend- ja väljundmaterjalid on kogutud eri moel ning ka elukaare hinnangute parameetrid võivad varieeruda. Osa keskkonnadeklaratsioone on koostatud n-ö hällist väravani ja teised jällegi n-ö hällist hauani. Andmed on seega olenevalt käsitusviisist erinevad.

Kui Cembriti tooteid kasutatakse hoonete ehitamisel, küsitakse meilt keskkonnadeklaratsioone ning neid kasutatakse hoone elukaare hindamisel (LCA) ja hoone elukaare kogukulude arvutamisel (LCC).