Cembrit - Hea teada

Asbestivabad kiudtsementtooted

Cembrit oli üks paljudest kiudtsementtoodete valmistajatest, kes kasutasid toodetes asbesti selle tugevdavate ja kulumist parandavate omaduste tõttu. Eelmise aastasaja lõpus ilmnes siiski, et asbestikiud võivad sissehingamisel olla tervisele kahjulikud. Asbesti puudutamine või lihtsalt selle juures viibimine iseenesest ohtlik ei ole. 1986. aastal sätestati asbesti kasutamise kohta ranged nõuded ja lõpuks keelustati see täielikult. 1984. aastast alates loobus Cembrit järk-järgult asbesti kasutamisest ja alates 1987. aastast ei sisalda ükski Cembriti toode asbesti.

Kuigi Cembrit loobus asbesti kasutamisest kiudtsemendi valmistamisel juba aastal 1987, tuleb kõigil kiudtsementtoodete valmistajatel endiselt ette olukordi, kus nad peavad tegelema asbesti kasutamise tagajärgedega, näiteks kiudtsementtoodete hävitamisel. Püüame endiselt leida uusi lahendusi, mis lihtsustavad vanade asbesti sisaldavate toodete ohutut käsitsemist ja hävitamist.

Kuidas ma tean, kas kiudtsementplaadid asbesti sisaldavad või mitte?

Kontrollige toote tootmiskoodi. Pärast 2001. aasta jaanuari valmistatud toodete koodis on tähekombinatsioon NTT, mis tähendab, et valmistamisel ei ole kasutatud asbesti. Enne 2001. aastat valmistatud plaatide puhul võite võtta ühendust Cembriti tehnilise osakonnaga, kes analüüsib tootekoodi.

Mis on asbest?

Asbest on üldnimetus rühmale kiudstruktuuriga magneesiumsilikaatidele, mida leidub looduslikult pinnases. Asbesti toodetakse endiselt Venemaal, Hiinas, Brasiilias ja Kasahstanis.

Kuidas asbesti sisaldavaid tooteid käidelda?

Asbesti sisaldavate toodete käitlemine oleneb riigist, osariigist või muust piirkonnast.

Esmalt tuleb kindlaks teha, kas toode asbesti sisaldab. Seda saab kontrollida tootekoodist: kui koodis on tähed NT, siis toode asbesti ei sisalda. Kui te pole asjas kindel, võtke ühendust kohaliku Cembriti tehnilise osakonnaga, kus aidatakse teil tootmiskood üle kontrollida.

Kui tootes asbesti leidub, tuleb võtta ühendust kohalike ametiasutustega, kust antakse nõu, kuidas asbestitooteid käidelda.

 

Toote keskkonnamõju ja CO2 heite minimeerimine

Hindame pidevalt oma tootmistegevust, et optimeerida energiatarbimist. Püüame kasutada ressursse tõhusalt, vähendada jäätmekoguseid ja kahandada nende keskkonnamõju, samuti piirata mittetaastuvate loodusvarade kasutamist hoone elukaare kõigil etappidel.

Kiudtsementtoodete keskkonnaomadusi on kirjeldatud sõltumatu poole kinnitatud tootepõhises keskkonnadeklaratsioonis (Environmental Product Declaration, EPD). Ettevõttesiseseid andmeid ja elukaare hindamisi (Life Cycle Assessment, LCA) kasutatakse prognoosivalt tootmise optimeerimisel ja CO2 jalajälje vähendamisel.

Kõik Cembriti tootmisüksused on sertifitseeritud kooskõlas standarditega ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001 (OHSAS 18001).

Keskkonnamõju ja siseruumide mugavus

Cembriti tooted ei sisalda ohtlikke aineid. Teeme ekstraheerimisteste, et meie toodete kohalikud keskkonnariskid püsiks väga väikesed ja vastaks praegustele REACH-määruse nõuetele.

 

Osa meie siseruumide toodetest on sertifitseeritud ehitusmaterjalide emissiooniklassi M1. Emissiooniklasside alusel hinnatakse, milliseid võimalikke kemikaalimõjusid siseruumitoodetel on.