Cembrit - Hea teada

Mis järjekorras tuleks paigaldada veeplekid ja liistud ning fassaadiplaadid?

Plekksepp peab alati esimesena objektil olema. Pärast seda on plaatide paigaldajal üsna lihtne plaatide mõõte olemasoleva tervikuga sobitada. Kahjuks oleme paljudel objektidel näinud, et toimitakse risti vastupidi. Sellisel juhul on veeplekkide jms ühendusliistude paigaldajal raske plekke paigaldada nõnda, et vihmavesi oleks soojustusest ja konstruktsioonist eemale suunatud. Niisugusel juhul võib olla vaja teha ka kummalisi erilahendusi.