Cembrit - Hea teada

 

Kas fassaadiplaate võib paigaldada horisontaalsuunalisele sõrestikule?

 

Fassaadiplaadid tuleb seinale paigaldada alati vertikaalsuunalisele alussõrestikule. Plaadi tagapinna vastu jääv sõrestik ei tohi olla paigaldatud horisontaalselt, sest sel juhul on tuulutusvahes tõusvate õhuvoolude liikumine tõkestatud. Samuti koguneks plaadi tagaküljelt valguv kondensaat horisontaalsõrestiku peale ning fassaadikattele tekiks aja jooksul horisontaaltriibud (kui tolm ja mustus nakkub horisontaalsõrestiku kohtades plaadi niiskele pinnale).

Kui plaatide paigaldamiseks vajalikku püstsõrestikku ei õnnestu otse olemasolevale karkassile kinnitada, tuleb püstsõrestiku alla esmalt paigaldada horisontaalliistud. Sel juhul on tegemist ristsõrestikuga, mille konstruktsioon peab olema järgmine: kandva karkassi / tuuletõkkeplaatide vastu paigaldatakse esmalt horisontaalliistud ning nende peale fassaadiplaatide kinnitamiseks vajalikud püstliistud ja liistulindid (EPDM).