Privaatsuspõhimõtted

Selle veebisaidi omanik ja haldaja on Cembrit Holding A/S, äriregistri nr 18336774, aadressiga Gasværksvej 24, 9000 Aalborg, Taani (edaspidi „Cembrit” või „meie“). 

Järgnevalt selgitame, kuidas kasutame isikuandmeid, millest jätate „jalajälgi“ ja/või mida esitate siis, kui külastate meie veebisaiti (edaspidi „veebisait“) ja kasutate selle teenuseid.

 1. Isikuandmete kogumine

Cembrit on veebisaidi kaudu kogutud isikuandmete vastutav töötleja. Teid teavitatakse alati, kui kogume teie isikuandmeid. Meie kogutavad isikuandmed võivad hõlmata näiteks teie nime, e-posti aadressi, telefoninumbrit ja sarnaseid tuvastusandmeid ning teie IP-aadressi, tegevusharu/ärivaldkonna, huvide jms-ga seonduvat teavet. 

Teie isikuandmeid kogutakse järgmistel juhtudel.

 • Kui külastate ja sirvite meie saiti
 • Kui tellite Cembriti uudiskirja
 • Kui suhtlete Cembritiga
 • Kui kasutate Cembriti muid funktsioone ja teenuseid
 • Kui tellite näidiseid
 • Kui täidate Cembriti taotlusvorme
 1. Isikuandmete kasutamine

Isikuandmeid kogutakse ja kasutatakse järgmistel eesmärkidel:

 • Uudiskirjad ja reklaamiga seonduv teabevahetus
 • Üldised reklaamikampaaniad
 • Teie esitatud taotluste menetlemine
 • Klienditoe pakkumine ja teabevahetus
 • Toote- ja teenusearendus
 • Statistika ja analüütika

Töötlemine on teatud juhtudel vajalik selleks, et saaksime täita teie esitatud taotlusi. Lisaks võib teie isikuandmete töötlemise aluseks olla meie õigustatud huvi, mis seondub turundustegevuste, meie toodete ja teenuste arendamise ja hindamise ning statistika tegemisega.

Juhime tähelepanu sellele, et Cembrit kasutab teie isikuandmeid teile e-posti teel tooteteabe, uudiskirjade ja muude turundusmaterjalide saatmiseks vaid siis, kui olete selleks andnud oma eelneva ja selgesõnalise loa (v.a juhul, kui võime teiega seaduslikult ühendust võtta ka ilma sellise loata).

Cembrit kogub statistikat selle kohta, milliseid veebisaidi piirkondi meie kasutajad külastavad, milliseid tooteid ja teenuseid nad eelistavad ning millised on nende muud eelistused. Need andmed ei sisalda isikuandmeid. Sel moel kogutud andmeid kasutades saab Cembrit veebisaidi kasutamisest parema ülevaate. Seda teavet kasutatakse veebisaidi tõhustamiseks. Kasutame kõigi kasutajate navigeerimisandmeid, et mõista, kuidas kasutajad kollektiivselt meie veebisaidil navigeerivad, ning üritame veebisaiti ja pakutavaid digiteenuseid nende andmete põhjal tõhusamaks muuta. Me ei näe, kust te internetis tulete või kuhu edasi lähete, kui meie veebisaidilt lahkute. Lisaks kogume teavet selle kohta, milliseid tooteid meie kasutajad kollektiivselt eelistavad. Seda teavet kasutatakse ka meie veebisaidi tõhustamiseks.

 1. Kellega minu isikuandmeid jagatakse?

Eelmainitud eesmärkide saavutamiseks võidakse teie isikuandmeid jagada kolmandate isikutega, kes pakuvad Cembritiga sõlmitud lepingute alusel asjakohaseid teenuseid (muu hulgas nt IT-hostimise ja hooldusteenuste pakkujad). Säärased teenusepakkujad töötlevas isikuandmeid ainult vastavalt meie juhistele.

Teatud juhtudel ja vastavalt õigusaktide nõuetele võib tekkida olukordi, kus peame avaldama andmeid ametivõimudele. Võime teie isikuandmeid avaldada ka meie juriidiliste õiguste kehtestamiseks, rakendamiseks või kaitsmiseks.

Ettevõtte ümberkorraldamise või osalise/täieliku müügi korral toimub avaldamine vastavalt õigusaktidele, mida kohaldatakse isikuandmete töötlemisele.

Teie isikuandmeid ei avaldata kolmandatele isikutele ilma teie loata (v.a eelmainitud juhtudel).

 1. Töötlemise kestus

Teie isikuandmed kustutatakse, kui meil pole enam tarvis andmeid mõnel eelmainitud eesmärgil töödelda. Siiski võidakse teie andmeid töödelda ja säilitada anonümiseeritud kujul pikema perioodi vältel või kui seadus meid selleks kohustab.

 1. Küpsised


Kasutame oma veebisaidil küpsiseid. Lisateavet küpsiste kasutamise kohta leiate meie veebisaidi küpsiste kasutamise põhimõtetest.

Küpsiste abil kogutud andmete töötlemise eesmärgid on järgmised:

 • Veebisaidi ja selle teenuste jõudluse ja kasutajakogemuse juhtimine, täiustamine ja optimeerimine;
 • Klientide ja kasutajate analüüsimine ja rühmitamine, et mõista paremini meie kasutajaid ning pakkuda kasutajatele (sh teile) paremaid ja sobivamaid teenuseid;
 • Statistilised põhjused.
 1. Turvalisus

 • Võtsime turvameetmeid, et kindlustada Cembriti tegevuskorra vastavus meie rangetele turvanõuetele. Seetõttu anname endast parima, et kaitsta teie isikuandmete kvaliteeti ja terviklikkust.
 1. Teie õigused

Teil on õigus tutvuda teie isikuandmetega, mida töötleme ja säilitame (teatud seadusjärgsete eranditega). Lisaks on teil õigus esitada vastuväiteid andmete kogumisele ja taotleda teie isikuandmete töötlemise piiramist. Lisaks on teil vajaduse korral õigus taotleda oma isikuandmete parandamist ja kustutamist.

Teatud juhtudel on teil õigus taotleda struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ja masinloetaval kujul ülevaadet teie isikuandmetest ning taotleda meilt sääraste andmete edastamist mõnele muule vastutavale töötlejale.

Võite igal ajal esitada vastuväiteid teie isikuandmete töötlemisele otseturundusega seonduvatel eesmärkidel.

 1. Nõusoleku tagasi võtmine

Võite antud nõusoleku igal ajal tagasi võtta. Kui soovite nõusoleku tagasi võtta, võtke meiega ühendust aadressil info@cembrit.ee. Uudiskirjade ja muude elektrooniliste turundusmaterjalide korral võite kasutada ka meie e-kirjas või muus teabevahetuses sisalduvat tellimuse tühistamise (unsubscribe) linki.

Palun pidage meeles, et teie nõusoleku tagasi võtmine ei mõjuta enne nõusoleku tagasi võtmist toimunud töötlemise seaduslikkust.

 1. Isikuandmete parandamine jms

Kui soovite, et uuendaksime, parandaksime või kustutaksime isikuandmeid, mida oleme teie kohta kogunud, kui soovite juurdepääsu teie isikuandmetele, mida töötleme, või kui teil on küsimusi eelmainitud suuniste kohta, võtke meiega ühendust aadressil info@cembrit.ee. Võite meile kirjutada ka järgmisel postiaadressil.

Väike-Ameerika 8-313
10129 Tallinn
Eesti

info@cembrit.ee
Tel: +372 5037785

 1. Kaebused

Kui soovite esitada teie isikuandmete töötlemisega seonduva kaebuse, võtke meiega ühendust e-posti, telefoni või kirja teel, nagu punktis 9 mainitud. Soovi korral võite kaebuse esitada ka Taani andmekaitseametile aadressil Borgergade 28, 5th floor, 1300 Copenhagen K, Taani.